Нивото на безработица в Силистренско двойно по-високо от това в страната

29.03.2018   Регион

Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6302. Техният брой намалява със 126 в сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 184 заети, 51 учащи и 97 пенсионери.

Равнището на безработица за област Силистра, е 13,8%, при 14,1% през предходния месец. /В сравнение с февруари 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за февруари 2018 г. е 7,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,3% /535 безработни лица/, следват общините Главиница - 29,8% /996/, Ситово - 26,5% /399/, Алфатар – 23,4% /232/, Дулово – 18,4% /1783/, Тутракан – 10,1% /528/, и най-ниско в община Силистра - 7,9% /1829/.

Добави коментарКоментари (0)
Няма коментари