Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ продължава работата си в област Силистра по проблемите на домашното насилие

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ стартира поредния си проект в общините от регион Силистра, този път на тема „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Периодът за осъществяване на дейностите е 11.05. – 16.11.2018 г. И чрез тях ще бъде оказана подкрепа на пострадали от домашно насилие; ще им се осигури защита, възстановяване и реитегерация; ще бъдат предотвратявани рецидиви на домашно насилие, чрез работа по специализирана програма с извършители.Ще бъде повишена чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” и превенция на насилието, чрез работа в училищна среда. Чрез мониторинг в регион Силистра на прилагането на ЗЗДН през 2017 г.  е предвиден и анализ на проблема, известен като домашно насилие.Сред основните дейности по проекта са предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие, както и Работа по специализирана програма с извършители на домашно насилие .От старта на проекта до момента експертите на ЦКПДН са работили с 8 лица, потърсили подкрепа - 7 са насочени към услугите от РУ „Полиция“ – Силистра, а едно от лицата е насочено от Отдел „Закрила на детето“. Проведени за периода са 23 юридически консултации и 23 социални. В нито един от регистрираните случаи не е направена заявка за работа с психолог.

В специализираната програма с извършители на домашно насилие са включени 6 лица, 5 от които са регистрирани като случаи преди началото на проекта в средата на м. май т.г., но работата с тях продължава. Основанието за включването на тези лица е съдебно Решение на Районен съд - Силистра, с което извършителите са задължени да посещават програмите; проведени са и 31 психологически, 10 юридически и 6 социални 

Добави коментарКоментари (0)
Няма коментари