Юристката Веселина Милушева е новия Районен прокурор на Силистра

С 8  гласа „за“, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, избра Веселина Милушева Милушева за административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. Това става яссно от пебликувания протокол на стрницата на ВСС . Останалите две кандидатури-на Петър Петров – административен ръководител – районен прокурор в Районна прокуратура и прикурора Константин Йовев са били подкрепени съответно с 2 и 0 гласа.

Прокурор Веселина Милушева има над 22 години юридически стаж. Професионалната ѝ кариера започва като следовател в Окръжна следствена служба – Силистра през 1997 г.  От месец ноември 2006 г. и към настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Силистра. С решение на ВСС през 2009 г. е поощрена със служебна благодарност за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Добави коментарКоментари (0)
Няма коментари