Регионалният исторически музей в Силистра е домакин на кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“

Двудневна кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“ започва от днес в Регионалният исторически музей в Силистра. Проявата е посветена на сто и двайсетата годишнина от създаването на музея.Според предварителната програма ще бъдат представени 22 доклада от известни български учени и специалисти.

Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. Музеят е учреден на 18 ноември 1898 г., като училищна сбирка към Държавното педагогическо училище в града. Неговият устав е утвърден на 11 януари 1899 г. от тогавашният министър на народното просвещение Иван Вазов. Музеят е настанен в една от училищните стаи. В него са експонирани монети и други археологически находки, намерени в Силистра, предавани доброволно от ученици, учители и отделни граждани. Съхранявани са били и добруджански народни носии, стари книги, ръкописи и други. Присъединяването на Южна Добруджа към България по силата на Крайовския договор през 1940 г. създава условия за подем в културния живот и възраждане на музея като институция. Още с установяването на българската власт се лансира идеята за основаване на музей в Силистра. Тази идея се осъществява на 19 октомври 1941 г., когато будни местни общественици, предимно учители, адвокати и изявени читалищни дейци, създават в Силистра Историко – етнографски музей. От 1943 г. музеят преминава към народното читалище „Доростол”. В приетия през 1948 г. Закон за народните съвети му се определя самостоятелен бюджет и щат. По силата на специално постановление на Министерския съвет от 1951 г. той придобива статут на самостоятелен музей и се издържа от Околийския народен съвет. Същата година се провеждат първите археологически разкопки съвместно с Археологическия институт при БАН при с. Попина, Силистренско. 

 През 1967 г. са открити постоянни експозиции на отделите „Археология” и „Възраждане” в крепостта „Меджиди табия”.През месец май 1990 година, официално е откритата новата археологическа експозиция на Историческия музей в Силистра. Тя се помещава сграда – архитектурен паметник на културата, построена в периода 1923 – 1924 г. за клон на Румънската национална банка. 

Форумът бе официално открит в 14:00 часа днес, с приветствия към участниците и гостите на форума от кмета д-р Юлиян Найденов и директора на музея д-р Николай Тодоров.

 

 

 

Добави коментарКоментари (0)
Няма коментари