В Силистра не са регистрирани превишения на фините прахови частици през този отоплителен сезон

През активния отоплителен сезон в град Силистра няма регистрирани превишения на средно денонощната норма на фините прахови частици до 10 микрона. Това показват данните за периода от декември 2017 до февруари 2018 г. от автоматичния пункт ДОАС „Профсъюзи“, разположен в центъра на града. Не са отчетени превишения и при останалите следени атмосферни замърсители. Единични дни с превишения са регистрирани в месеците октомври и ноември миналата година. Данните за нивата на фините прахови частици от този пункт се събират и обобщават в месечна справка, която се изпраща в Изпълнителна агенция по околната среда и се публикуват ежемесечно на интернет страницата на инспекцията Община Силистра изпълнява Програма за намаляване нивата на атмосферните замърсители, за чието изпълнение РИОСВ-Русе осъществява строг контрол. Тече интензивна газификация на всички обществени сгради. Прилагането на мерките по тази програма и дисциплината на населението оказват благоприятен ефект върху качеството на атмосферния въздух в града. 

Добави коментарКоментари (0)
Няма коментари