В общините Силистра и Тутракан започва реализацията на три трансгранични проекта

10.04.2018   Регион, Важни

Три трансгранични проекта на стойност над 4 милиона евро, започват реализация в общините Силистра и Тутракан. Най- големия от тях ще се реализира в гр.Силистра.Той бе одобрен през месец януари тази година и цели въвеждането на екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари и Силистра. В този проект водещ партньор е община Наводари. Общата му стойност е 7 896 728 евро, като ресурсът за община Силистра е 3 062 000 евро. Срокът за изпълнение е 30 месеца. Целта е да се решат основните ограничения в трансграничния район чрез създаване на нова транспортна гъвкава система, за по-добри връзки в TEN-T мрежата. В Силистра ще бъдат изградени над 7 километра велоалеи, ще бъдат доставени обикновени и зарядни велосипеди, ще бъдат поставени зарядни станции.

Други два проекта- на община Силистра и община Тутракан бяха одобрени за финансиране сред общо 85 проекта, на последното заседание на Мониторинговия комитет по Програмата за трансгранично сътрудничество  Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., проведено в град Велико Търново.И двата проекта са за развитие на общия туризъм, възстановяване на културното наследство и промотиране с румънската страна. Проектът на община Силистра е на тема „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство” по Приоритетна ос 2 - Зелен регион”. Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра - водещ партньор, и Окръжен съвет Кълъраш – партньор, и има за цел да популяризира културното наследство в румънско-българската трансгранична зона.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 499 992,52 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 851 590,27 евро.Предвидените дейности освен популяризиране на културното наследство е и пълен ремонт на нашата значима сграда - Художествената галерия. Предвидено е възстановяване на мансардния покрив на сградата, на дограмата, фасадата, реставрация на часовника и всички декоративни капандури, на статуята на Прометей.

За община Тутракан проектът е „Тутракан - Олтеница - иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие”, който е одобрен за финансиране по идея на Исторически музей Тутракан в партньорство на Музей на цивилизацията „Гумелница” в град Олтеница.  Общата финансова подкрепа, отпусната за финансиране на изпълнението на проекта, възлиза на 466 181,67 евро. От българска страна акцент в основните дейности са изграждане на Културно-информационен център и представяне чрез технологиите за виртуална реалност на битката за Тутракан (5-6 септември 1916 г.) в края на Първата световна война.

 

Добави коментарКоментари (0)
Няма коментари